Spolek Brdský šikula

IČO: 04467205 

DIČ: CZ04467205

Číslo účtu: 2800880367/2010

Kontakt: brdskysikula@seznam.cz


Kalendář akcí

29.10.2015 17:11

Návštěva Dýňové farmy

Předhalloweenské přípravy vrcholí,  a tak jsme vyrazili na Dýňovou farmu.

Hlavním cílem cesty nebyl jenom nákup dýní na výzdobu, ale chtěli jsme se dozvědět taky něco více o farmaření a pěstování dýní. 

Mohli jsme poznat různé odrůdy dýní, na co se nejvíce hodí i jak se pěstují. Paní z farmy byla moc vstřícná a ochotně dětem odpovídala na jejich zvídavé otázky.

Krom jiného na nás taky čekali králíčci i slepičky.

 

 

—————

28.10.2015 08:31

Vznik Československa

28. říjen 1918, vznik Československa, představuje v našich dějnách historický přelom. 
Jeho zakladatelé Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik mu dali do vínka svobodu, parlamentní demokracii a humanitní ideály.
Tuto událost a historii jsme si připomenuli i my na společném Česko - Slovenském večeru.

Foto zde:

 

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Cesko_-_Slovensky_vecer/#1.jpg

 

 

—————

27.10.2015 18:51

Chemické pokusy UK Praha

Dne 27.10.jsme vyrazili s dětmi ze skupiny Mladý vědec do laboratoří Přírodovědní fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde na nás čekal program s mnoha experimenty.

Foto z pokusů:

 

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Chemicke_pokusy_UK_Praha/#SAM_5830.jpg

 

 

—————

25.10.2015 05:11

Zájezd Velké Popovice

Vypravili jsme se s celou partou na prohlídku pivovaru ve Velkých Popovicích.

 

Zajímala nás především historie pivovaru i celkový proces vaření piva, a to nejen ten současný, ale i ten, který se používal v minulosti.

Pár foto naleznete zde:

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Zajezd_Velke_Popovice_25.10./#1.jpg

 

—————

20.10.2015 13:52

Cesta na Mars

Na Mars lidé poletí poprvé nejspíše okolo roku 2035. Ale již dnes se na to musíme začít připravovat.


Vědci musí vymyslet spoustu nových zařízení, přístrojů a strojů, technici musí najít nové materiály, které neselžou a vydrží dlouhou cestu vesmírem a ještě delší pobyt na nepříliš přívětivém marsovském povrchu.


Co budou cestovatelé vesmírem jíst? Jak budou udržovat své tělo v dobré fyzické i psychické pohodě? A bude mnohaměsíční cesta opravdu velice nudnou? Jak se bude posádka bavit, co bude číst, na jaké filmy se bude dívat? Otázek je spousta, odpovědí zatím jen málo…


O tom dobrém, ale i špatném, co může lidstvu cesta na „Rudou planetu“ přinést jsme si dnes popovídali s panem Halouskem z České kosmické kanceláře.
Bylo to vyprávění poutavé i zábavné a nám se moc líbilo. Velké poděkovaní pro pana Milana Halouska.

 

Foto si můžete prohlídnout v naší fotogalerii, nebo zde:

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Cesta_na_Mars_ve_spolupraci_s_CSO_20.10.2015/

 

—————

17.10.2015 16:48

Janovy lípy

Dne 17.10. proběhla v Barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy slavnost vysazení pěti Janových lip - u sochy sv. Jana Nepomuckého.

Počasí nám přálo, setkání bylo opravdu velmi přátelské a všichni jsme si to užili. 
Jednotliví patroni pronesli poselství lipám. Pracovníci arboristické firmy nám řekli něco o stromech a jejich vysazování.

Do pamětní schránky jsme uložili vzkazy i pamětní předměty. Lípy dostaly i zpívané přání od vítězky Brdského kosa, Natálky Toth, která spolu s maminkou Lucií Klarou zazpívala písničku Modlitba sourozenců Ulrychových.

Schránku pak pan farář Jan Dlouhý uložil do první z jam spolu s malým debrujárem Jeníkem a  první Janovu lípu zasadili. Poté byly postupně jednotlivými patrony s dětmi z klubu Mladý vědec a Junior vysazeny i ostatní lípy.

 

Záštitu nad celou akcí převzala Jeho Eminence pan kardinál Dominik Duka.

Patronmi Janových lip se dále stali:

 

 

Akademický sochař PETR VÁŇA, který sochu sv. Jana Nepomuckého restauroval, což mimo jiné znamenalo najít a vrátit této soše hlavu. Opravil i další sochy na Skalce - anděly s erbem na portále kostelíka nebo Brokoffovu Pietu v poustevně.

V rozhovoru, který si můžete přečíst v zářijovém Zpravodaji města Mníšek pod Brdy, hovoří mimo jiné o tom, jak na Skalce vnímá propojení mezi Janem Nepomuckým a Maří Magdalénou. A o tom, jak důležité je pro sochy zachování původního kontextu, v němž byly vytvořeny. 

 

Ing. EVA VAVROUŠKOVÁ - paní Eva na začátku 90. let spoluzakládala Společnost pro trvale udržitelný život, dlouhá léta pak byla její tajemnicí. Její manžel, Josef Vavroušek, byl prvním novodobým ministrem životního prostředí ČR, který mj. v Dobříši uspořádal historicky první evropskou konferenci o životním prostředí. Tragicky zahynul spolu s dcerou Petrou v roce 1995. Paní Eva celou porevoluční éru strávila prací pro neziskový sektor a pro ochranu zdravého životního prostředí. 

 

MILAN BROUM, baskytarista Olympicu, pochází z Mníšku pod Brdy, chodil tu na základní školu a měl tu také svou hudební premiéru. Od sedmdesátých let jsou jeho jméno, hra na basovku a také zpěv spojeny právě s legendární skupinou Olympic. Ke stromům patří zpěv ptáků a my jsme moc rádi, že jedna z Janových lip má za patrona přímo Českého slavíka (skupina Olympic).

 

Herečka JITKA STIVÍNOVÁ.

V nedalekých Černolicích pečuje o rozlehlou zahradu Stivínku. Tu založila ve 30. letech babička hudebníka Jiřího Stivína a dnes je zahrada rozsáhlou sbírkou mnoha vzácných druhů a kultivarů rostlin a dřevin.

 

Mníšecký pan farář P. Mgr. Ing. JAN DLOUHÝ.

Barokní areál na Skalce je, ač patří městu, svou podstatou spjat i s duchovním a církevním životem, proto jsme rádi, že pan farář souhlasil s tím, že se k nám připojí. A že jedním z patronů JANových lip bude také JAN. 

P. Jan Dlouhý je výjimečným člověkem. Díky předchozímu režimu mu nebylo umožněno vykonávat službu Bohu a tak vystudoval technický obor a získal inženýrský titul. Pracoval 16 let v projekčních ústavech Metroprojekt a Kovoprojekta. Přímé službě Bohu se mohl věnovat až po roce 1990, kdy také vystudoval teologickou fakultu a byl v roce 1997 vysvěcen na kněze. V každé farnosti, kde působil, na něj pamatují a vzpomínají s láskou. Jsme rádi, že jej u nás máme. Je příkladný svou lidskostí, ochotou naslouchat a vede k pokoře.

 

Každá lípa má vedle dospělého patrona také patrona dětského, a to malého DEBRUJÁRA.

Kluby malých debrujárů Mladý vědec a Junior pod vedením Ing. Anny Čiškové kromě mnoha jiných aktivit také dlouhodobě pozorují a studují stromy na Skalce. Jsou úspěšné i na celorepublikové úrovni – Anička Čišková letos na začátku roku převzala jako nejúspěšnější debrujárský vedoucí „Pohár prezidentů“, úspěšné byly mníšecké děti i v celostátním projektu ERANA STROMY. Letos se zapojují do mezinárodního projektu ARBOJ.

Tak jako mladé stromy symbolizují naději, život a budoucnost, jsou i děti z Mníšku a okolí prostředníky naděje, že Skalka bude vzkvétat a že o ni bude postaráno i do budoucna.

 

Děkujeme všem, kdo se o tuto krásnou akci zasloužili, zejména organizátorům městu Mníšek pod Brdy, Spolkům Matice Skalecká a Disting PR, Miloši Navrátilovi, Zorce Kasikové, maminkám a dětem ze Spolku Brdský šikula za jejich připravené dobroty a Vám všem, kteří jste nám pomohli v hlasování o získání finančních prostředků přes hlasování v anketě "Hlasování pro stromy". 

(Napsáno na podkladech z textů Zorky Kasikové, autoři fotek Michaela Bambousková  a členové Spolku Brdský šikula. Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory Nadace Partnerství a MAKRO Cash & Carry. )

 

Foto si můžete prohlédnout zde:

   brdskysikula.rajce.idnes.cz/Janovy_lipy_17.10.2015/

 

 

—————