Spolu a vzájemně.

02.01.2018 14:18

Projekt SPOLU A VZÁJEMNĚ 2018 je interaktivní projekt, který navazuje a čerpá zkušenosti z našeho úspěšně realizovaného projektu Cesta domova 2017. Jeho cílem je systematická činnost s dětmi a mládeží v oblasti primární prevence rizikového chování. Znamená to odstranit na jedné straně negativní aspekty mezikulturních kontaktů, jakou je xenofobie, intolerance, nebo rasizmus. Na druhé straně je jeho cílem přinést zejména dětem a mládeži poznatky o životě v jiných zemích.

Projekt je realizován díky přispění Středočeského kraje. Děkujeme.

 

—————

Zpět