Nabídka pro MŠ a ZŠ.

Nabídka pro MŠ a ZŠ.

Nabídka pro MŠ a ZŠ.
Projekt Spolku Brdský šikula "Hravé bádaní" je pásmo zábavně - vzdělávacích programů, plné experimentů a pokusů, které si děti sami vyzkouší. Podstatou tohoto projektu je přiblížit dětem a mládeži fyzikálno - chemické děje, které se kolem nás běžně vyskytují i když provedení pokusů je často neočekávané a plné překvapivých momentů. Experimenty jsou vybrány tak, aby zaujali děti a mládež všech věkových kategorii. "Hravé bádání" je určeno nejen pro předškoláky a žáky z 1.stupně ZŠ,  ale i pro starší žáky. Pro všechny věkové kategorie je soubor experimentů prakticky podobný, avšak hloubka výkladu a terminologie se mění dle věku účastníků. Momentálně nabízíme program: - Rande s panem Archimédem - hustota kapalin a látek - Led a suchý led v akci - skupenství látek, procesy změn skupenství látek - Kdo je větší silák? - vlastnosti vody a...

—————