Náplň skupin

Malá farma pro děti.

Malá farma pro děti.

Na Malé farma pro děti se děti vlastní snahou učí poznávat přírodní jevy a koloběh života v přírodě, kromě farmaření a zahradničení se seznamují  s recyklací, zákonitostmi a taji přírody, poznávání životních procesů rostlin i zvířat a jejich symbiózy, učí se nejen chovat různé živočichy a pěstovat rostliny, ale také je využívat k prospěchu těla i duše. Na farmě se děti učí, že se zvířátka rodí, ale také umírají.

—————

Klub Mladý vědec.

Klub Mladý vědec.

Kroužek Klub Mladý vědec se věnuje činnosti jak pomoci dětem a mládeži  nenuceně pochopit chemické a fyzikální jevy a zákonitostí a to hlavně formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami. Účastníme se a pořádáme pro děti přednášky, besedy i výlety z různých  oblastí vědy a techniky. Při poznávání přírody a ekologie, spolupracuje KMD Mladý vědec s naši další skupinou a to s Malou farmou pro děti. V rámci aktivit kroužku pracujeme s dětmi věkových kategorií od předškoláků, první i druhý stupeň žáků základních škol, ale i nejmenších dětí a jejich rodičů, kterým jsou  určené volnočasové dílničky s pokusy, propojené s činností aktivit skupiny Výtvarné a rukodělné dílny. Zapojujeme se do PC workshopů skupiny Počítačových dovedností.

—————

Výtvarné a rukodělné dílny, multikulturní výchova.

Výtvarné a rukodělné dílny, multikulturní výchova.

Skupina Výtvarné a rukodělné dílny se věnuje tomu, aby vedla děti a mládež k výtvarnému cítění, seznamovala je s tradičními řemesly a hledala propojení s různými moderními alternativami těchto činností především z výtvarných a řemeslných oblastí. Další náplní skupiny je podporovat a dbát na rozvoj aktivit, které přibližují kulturu jiných zemí a národností.

—————

Počítačové dovednosti.

Počítačové dovednosti.

Skupina Počítačových dovedností chce podpořit mládež v jejich zájmech při práci s PC, rozšířit tak obzor dětí ve výšeuvedené oblasti, jako i podpořit jejich nápady a názory. Na PC workshopech se zaměřujeme na seznámení dětí s části počítače a s multimediálními programy. Pomůžeme jim zvládnout práci s textem a grafikou na PC. Vysvětlíme jim, jak zacházet s internetem a jaká je důležitá bezpečnost. Rovněž se zaměříme na morální kodex počítačových her.

—————