Výzva k úhradě členských příspěvků.

20.01.2018 09:17

Připomínám všem členům Spolku Brdský šikula, kteří ještě neuhradili své členské příspěvky ve lhůtě splatnosti (14.1.2018), aby je uhradili neprodleně, nejpozději však do konce měsíce ledna 2018.

Upozorňuji, že pokud nebudou členské příspěvky uhrazeny ani po této výzvě, mohou být tito členové vymazáni ze seznamu členů Spolku Brdský šikula.

Děkuji.

Anna Čišková

předseda spolku

—————

Zpět