SOUTĚŽ!!!

23.12.2019 15:19

Drazí přátelé, 
v minulých letech pro Vás, náš Spolek Brdský šikula, zorganizoval několik internetových soutěží.
Byla to soutěž o foto stromečku pro zvířátka, pak foto nejhezčího tradičního Vánočního cukroví, soutěž o foto sněhuláka. V loni to byla soutěž o fotografii Adventního věnce. Letos se k této tradici opět vracíme, s novou soutěží. Vánoce si neumíme představit bez nazdobeného stromečku.

A víte, jaká je historie Vánočních stromečků? Tradice zdobení stromku, začala nejpravděpodobněji v Lotyšské metropoli Rize, v roce 1510. Šlo tehdy prý o strom, ozdobený členy Bratrstva černohlavých. V tomto bratrstvu se ve středověku sdružovali obchodníci německého původu. V Rize chtělo bratrstvo na zimní slunovratu věnovat strom, jenž se pak měl podle tradice na místě spálit, aby se zapudilo zlo. Jehličnan byl však příliš velký, takže plameny by ohrozily okolní domy. A tak zatímco kupci probírali, co s nespálitelnou jedlí, děti ji ozdobily slámou, jablky a nitěmi. Načančaný strom se obyvatelům Rigy zalíbil natolik, že se zrodila každoroční tradice, jež posléze dobyla svět. (Zdroj wikipedie).

Zašlete nám své foto Vašeho Vánočního stromečku, do 31.12. 2019 na email brdskysikula@seznam.cz. Na Tři krále, dne 6.1.2020 vybereme výherní foto a vítěze odměníme dárečkem v podobě balíčku s překvapením. Výherce budeme kontaktovat prostřednictvím emailu.

—————

Zpět