Prosíme mladé vědce o obezřetnost na cestě do a z klubovny, kvůli zvýšenému stavebnímu ruchu.

04.03.2017 16:48

Město Mníšek pod Brdy povolilo firmě HES-stavební, s.r.o. jako dodavateli stavebních prací na akci: „Vybudování chodníků v ulici Lhotecká a Dobříšská“ využití pozemků č.parc. 1265/2 a 1246/2 za nevyužívaným bytovým domem Obora u kulturního střediska za účelem skladování stavebního materiálu. Předpokládáme zde větší provoz nákladních automobilů zásobujících stavbu a prosíme tedy o zvýšenou obezřetnost v této lokalitě po celou dobu výstavby, zejména prosíme rodiče o poučení svých dětí, případně dohled nad dětmi, které navštěvují mimoškolní aktivity v kulturním středisku. Stavba bude probíhat v měsíci březnu a dubnu. 
Děkujeme za pochopení.

Zdroj: Město Mníšek pod Brdy.

—————

Zpět