Pozvánka na zasedání Členské schůze Spolku Brdský šikula.

19.11.2019 10:44

Všem členům Spolku Brdský šikula!
Vážení členové, Rada spolku, svolává každoroční Členskou schůzi Spolku Brdský šikula.
Termín schůze: sobota 25.1.2020 v 18.30 hodin
Místo konání schůze: Průběžná 286, Řitka
Program schůze:
- stanovení členských poplatků na rok 2020
- hospodaření a činnost spolku za předcházející období

- výroční zpráva za rok 2019

- činnost spolku na další období

- rozpočet spolku na další období

- jiné (návrhy do programu schůze zašlete s předstihem, prosíme a to minimálně 5 kalendářních dnů před konáním schůze).

Schůze se mohou účastnit pouze členové spolku.

Hlídaní dětí ani prostory pro děti nebudou k dispozici.

S poděkováním za Váš čas,

Rada Spolku Brdsý šikula.

brdskysikula@seznam.cz

—————

Zpět