Členské příspěvky.

03.01.2018 10:45

Prosím členy Spolku Brdský šikula o úhradu členských příspěvků nejlépe na číslo účtu spolku, nejpozději však do 14.1.2018.

Výše členských příspěvků je beze změny pro rok 2018.

Děkuji.

A.Čišková

předseda spolku

—————

Zpět