Svolání členské schůze.

07.10.2017 07:18

Všem členům Spolku Brdský šikula!

Vážení členové, z pověření Rady spolku, svolávám každoroční Členskou schůzi Spolku Brdský šikula.

Termín schůze: Pátek 3.11.2017 v 18.30 hodin

Místo konání schůze: Průběžná 286, Řitka

Program schůze:

- stanovení členských poplatků na rok 2018

- hospodaření a činnost spolku za předcházející období

- činnost spolku na další období

- rozpočet spolku na další období

- jiné (návrhy do programu schůze zašlete s předstihem, prosím a to minimálně 5 kalendářních dnů před konáním schůze)

Schůze se mohou účastnit pouze členové spolku. 

Hlídaní dětí ani prostory pro děti nebudou k dispozici. 

 

S poděkováním za Váš čas,

Ing. Anna Čišková

předseda Spolku Brdský šikula.

brdskysikula@seznam.cz

—————

Zpět