Stop palmovému oleji.

15.04.2016 13:30

Věděli jste, že každou hodinu je kvůli palmovým plantážím v Indonésii vykácen deštný prales o rozloze 300 fotbalových hřišť?

Následky?

 znečišťování a devastace cenných ekosystémů

 necitlivé zacházení s rostlinnými i živočišnými druhy

 navyšování emisí skleníkových plynů

 hrubé porušování územních a lidských práv

 ohrožování zdraví místních obyvatel i zvířat. 

Spolek Brdský šikula je příznivcem Koalice proti palmovému oleji.

Více informací zde:

www.stoppalmovemuoleji.cz/

 

—————

Zpět