Spolkový zájezd do Vídně.

26.08.2019 08:07

Dne 25.8. 2019 se uskutečnil zájezd členů Spolku Brdský šikula do Vídně.
Na zájazdu jsme navštívili nejen pamětihodnosti Vídně a získali jsme materiál na další projekt zaměřen na multikulturní výchovu pro rok 2020, ale i informace a nápady pro klub Mladý vědec, z naši návštěvy Technického muzea (Technisches Museum Wien).

 

—————

Zpět