Vedoucí skupin

Anička

Anička

Kroužek KMD Mladý vědec se věnuje činnosti jak pomoci dětem a mládeži  nenuceně pochopit chemické a fyzikální jevy a zákonitostí a to hlavně formou zábavných pokusů s jednoduchými pomůckami. Účastníme se a pořádáme pro děti přednášky, besedy i výlety z různých  oblastí vědy a techniky. Při poznávání přírody a ekologie, spolupracuje KMD Mladý vědec s naši další skupinou Malou farmou pro děti. 

V rámci aktivit kroužku pracujeme s dětmi věkových kategorií od předškoláků, první i druhý stupeň žáků základních škol, ale i nejmenších dětí a jejich rodičů, kterým jsou  určené volnočasové dílničky s pokusy, propojené s činností aktivit skupiny Výtvarné a rukodělné dílny.

Zapojujeme se do PC workshopů skupiny Počítačových dovedností.

 

 

 

—————

Věra, Eva a Daniela

Věra, Eva a Daniela

Skupina Výtvarné a rukodělné dílny se věnuje tomu, aby vedla děti a mládež k výtvarnému cítění, seznamovala je s tradičními řemesly a hledala propojení s různými moderními alternativami těchto činností především z výtvarných a řemeslných oblastí. Další náplní skupiny je podporovat a dbát na rozvoj aktivit, které přibližují kulturu jiných zemí a národností.

 

Skupina Malá farma pro děti.

Na farmě se děti vlastní snahou učí poznávat přírodní jevy a koloběh života v přírodě, kromě farmaření a zahradničení se seznamují  s recyklací, zákonitostmi a taji přírody, poznávání životních procesů rostlin i zvířat a jejich symbiózy, učí se nejen chovat různé živočichy a pěstovat rostliny, ale také je využívat k prospěchu těla i duše. Na farmě se děti učí, že se zvířátka rodí, ale také umírají.

 

—————

Robert a Radim

Robert a Radim

Skupina Počítačových dovedností chce podpořit mládež v jejich zájmech při práci s PC, rozšířit tak obzor dětí ve výšeuvedené oblasti, jako i podpořit jejich nápady a názory. 

Na PC workshopech se zaměřujeme na seznámení dětí s části počítače a s multimediálními programy. Pomůžeme jim zvládnout práci s textem a grafikou na PC. Vysvětlíme jim, jak zacházet s internetem a jaká je důležitá bezpečnost. Rovněž se zaměříme na morální kodex počítačových her.

 

—————