Spolek Brdský šikula

IČO: 04467205 

DIČ: CZ04467205

Číslo účtu: 2800880367/2010


Kalendář akcí

03.01.2017 15:04

ARBOJ 2016

Klub mníšeckých dětí Mladý vědec, který pracuje při Spolku Brdský šikula se zapojil v roce 2016 do mezinárodního projektu Arboj 2016, který pořádala Asociace malých debrujárů ČR.

Cílem projektu bylo seznámit děti se základy fenologie.

(Fenologie je definována jako studium viditelných fází růstového cyklu dřevin, jejich načasování, doba trvání a jejich vývoj v závislosti na lokálních podmínkách prostředí - změny ve výskytu, nástupu a ukončení těchto fází, možný vliv znečištění ovzduší na porosty zejména s ohledem na dobu a trvání expozice. Získané výsledky slouží k hodnocení a objasnění aktuálního stavu jednak jednotlivých stromů, jednak k hodnocení vlivu podmínek prostředí, např. změny a výkyvy meteorologických faktorů).

Dalším cílem bylo seznámit děti s různými způsoby měření obvodu stromů: dendrometr, pásmo (děti na základě vlastní zkušenosti porovnají výhody a rizika jednotlivých způsobů měření).

Za svou aktivitu v tomto projektu si Mladý vědec z Mníšku pod Brdy vysloužil Čestné uznání.

Pozorovaný strom, který si děti pro tento projekt vybraly byla třešeň hedelfingenská.

TŘEŠEŇ HEDELFINGENSKÁ.

Je to odrůda, která vznikla v minulém století jako náhodný semenáč. V mládí stromy rostou bujně, v plné plodnosti jen středně silně. Stromy kvetou středně pozdně. Plody dozrávají později, jsou tmavá chrupka, velká. Slupka je tenká, rudohnědá, až do fialova. Dužnina je tuhá, chrupkavá, šťavnatá. Chuť je aromatická, sladká a velmi dobrá. Šťáva barví. Stromy dobře odolávají zimním mrazům, květy jsou však citlivější k pozdním jarním mrazíkům. Plody jsou citlivější k praskání. Škůdce této odrůdy je vrtule třešňová.

Tabulka našeho celoročního pozorování: 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Třešeň Hedelfingenská                        
Přírůstek/úbytek 2016 0 +0,2 0 +0,2 +0,3 +1,3 +0,7 +0,3 +0,4 +0,2 0 0
Obvod v cm 41 41,2 41,2 41,4 41,7 43,0 43,7 44 44,4 44,6 44,6 44,6
Velikost pozorované větvičky v cm      9    9,3 9,6 9,9 10,3 12,1 13,2 15,7 16,2 16,7 16,7 16,7
 
Fotogalerie stromu z celoročního pozorování najdete zde:
 

—————

15.12.2016 09:23

Workshopy pro rodiče s dětmi s pokusy a kreatívní dílnou

V roce 2016 Spolek Brdský šikula v rámci svého projektu Workshop pro rodiče s dětmi s pokusy a kreativní dílnou zorganizoval a zrealizoval celkem 32 těchto workshopů.
Projekt byl ukončen dne 4.12.2016.
Workshopy probíhali na území Středočeského kraje a to především v obci Mníšek pod Brdy, Řitka a Dobříš.

Projekt pomohl získat dětem vědomosti a přiblížit jim jak fungují různé fyzikální a chemické jevy, které se běžně vyskytují kolem nás. 

Při kreativních dílnách si děti měly možnost procvičit jemnou motoriku. 

Čas strávený společně dítě - rodič je bezesporu přínosem pro upevnění rodinných vztahů. 

Workshopů se celkem účastnilo 307 dětí a 179 rodičů.

Tento projekt byl realizován díky podpoře a s finančním přispěním Středočeského kraje.

Děkujeme za důvěru.

Foto z proběhlých workshopů naleznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Projekt_Workshop_pro_rodice_s_detmi_s_pokusy_a_kreativni_dilnou./

Reference a názory rodičů na proběhlé workshopy:

Na workshopy a názorné ukázky, které pořádá Spolek Brdský šikula, docházíme se synem pravidelně zhruba rok. Za tu dobu se nestalo, že by se synovi mezi „vědce“ nechtělo, naopak. Vždy si vzpomene, co pod vedením zkušených vedoucích podnikali posledně i ve vzdálenější minulosti. Například experimenty se suchým ledem intenzivně řešil ještě několik dní poté, co i poslední peleta suchého ledu vysublimovala. Spolek rozhodně patří mezi nejzajímavější zájmové skupiny, které se prací s mládeží v Mníšku pod Brdy věnují. Oceňují ho nejen mladí návštěvníci, ale také jejich dospělý doprovod. Nám, kteří už základní školu pamatují jen v útržcích, ukazují praktické experimenty, jak by se daly hodiny fyziky a chemie oživit názorným příkladem. Ten by mnohokrát dokázal strohé vzorce či rovnice zlidštit i pro ty žáky, kteří technickým oborům neholdují. Spolek Brdský šikula přesně toto dělá. (Mgr. Věra Strnadová)

Moc by jsem chtěla poděkovat za hodiny a chvíle, které můžeme se synem strávit na hodinách pokusů a kouzel (jak tomu my doma říkáme). Jen je nám líto, že v kroužku Mladý vědec není místo a proto jsme rádi, že pro děti, které se už nevejdou do kroužku dělá Spolek Brdský šikula další hodiny. Baví to nejen syna, ale i nás dospěláky. Naposledy s ním byl přítel a teď se doma hádáme, kdo půjde příště. Děkujeme za super zážitky, poznávání a hlavně za to, že Vás mají děti i my rádi. Těšíme se na další setkání. (Katka Králová)

Mockrát Vám děkujeme za krásné pokusy a pěkné dílničky. Pro naše děti to jsou velmi příjemně strávené chvíle, při kterých se hravou formou seznamují s fyzikou a chemií. Pokusy i dílničky rozvíjí jejich fantazii a snahu vytvořit si doma něco podobného. Líbí se nám, že jsou dělané takovou formou, aby to pochopily i předškolní děti a měly z toho velký zážitek. Zároveň je i moc milé, že si z každé hodiny, díky propojenosti s kreativní dílnou, mohou odnést krásný výrobek. Držíme Vám palce,  aby se Vaše činnost rozvíjela.  Těšíme se na další setkání. (Rouskovi)

Zúčastnili jsme se Workshopů pro rodiče s dětmi s pokusy a kreativní dílnou. Bylo to opravdu povedené. Profesionálni a při tom pro děti velice poutavé. Lektorka Anna Čišková umí děti do problematiky vtáhnou, děti se živě účastní všech pokusů a pokud něčemu nerozumí, nebojí se ptát. Moc se nám to líbilo! (MUDr. Kristína Pitrová)

 

 

—————

12.12.2016 08:22

Knoflíkový trh 2016.

Tak jako každý rok, tak i letos, pořádalo Město Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy, Knoflíkový trh.

Rádi jsme se ho účastnili i my, náš Spolek Brdský šikula.

Děkujeme všem organizátorům za letošní, moc vydařený Knoflíkový trh i Vám všem, co jste se zastavili u nás na stánku Spolku Brdský šikula. Bylo moc prima Vás vidět a prohodit s Vámi pár slov. Počasí nám přálo a my jsme si to s Vámi krásně užili.  

Foto naleznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Vanocni_Knoflikovy_trh_2016/

Fff<3

—————

10.12.2016 15:32

Zdobení spolkového Vánočního stromku.

Město Mníšek pod Brdy každoročně pořádá zdobení Vánočních stromečků na náměstí F.X.Svobody.
Všechny mníšecké spolky a organizace mají možnost přijít a ozdobit si svůj stromeček vlastními ozdobami.
Ani Spolek Brdský šikula si nemohl svou příležitost nechat ujít. Ozdoby, které pro tuto příležitost děti vlastnoručně vyrobily na společných setkáních v rámci spolkové činnosti, byly celé ze starého materiálu, které děti zrecyklovaly. Jednalo se především o použité obaly, petky, alobal (použitý předtím na hodinách elektrotechniky), ale i prázdné kapsle do kávovaru....
Posuďte sami z fotogalerie, jak se nám to povedlo.

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Zdobeni_spolkoveho_Vanocniho_stromku_2016/

—————

08.12.2016 10:34

Nanotechnologie 1. část v klubu Mladý vědec.

Na poslední hodině roku 2016 v klubu Mladý vědec, jsme se zajímali o technologii, která využívá manipulaci s atomy a molekulami, zkoumá jejich vlastností. Využívá je na vyvinutí nových materiálů.

Jednoduše řečeno, povídali jsme si o velké vědě, která se zabývá miniaturními věcmi, o nanotechnologii.

Za pomoci alginátu a chloridu vápenatého jsme například vytvářeli magnetické kapičky, nebo jogurtové hrudky atd..užili jsme si dost legrace.

Na foto se můžete podívat zdebrdskysikula.rajce.idnes.cz/Nanotechnologie_1.cast_v_klubu_Mlady_vedec./

 

—————

06.12.2016 12:25

Mikulášsky multikulturní večer 2016

V předvečer sv.Mikuláše chodívá družina - Mikuláš, alespoň jeden anděl a jeden čert, častokrát zastoupená i větším počtem andělů a "rohatých". 

Mikuláš za dobré skutky dává dětem dárky. Čertům zlobivé děti slibují polepšit se, aby je neodnesl v pytli do pekla. V noci pak přijde ještě jedna nadílka (v podobě ovoce, sladkostí, malé hračky) a to do předem vyčištěných a naleštěných botiček, které si děti ukládají za okno. Na zlobivce čeká nadílka z uhlí a brambor. Někdo místo bot, dává za okno punčochu. Je to tak v ČR i na Slovensku.

Na Ukrajině dětem sv. Mikuláš naděluje v noci maličkost pod polštář, nehodní dostanou proutek.

Podobně je tomu i v Polsku, tam nechodí mikulášská družina. Jen v některých oblastech se s ní mohou setkat děti, půjdou-li v ten den do kostela. Děti stejně jako na východní Ukrajině dostávají dárky v noci pod polštář, nebo k posteli. Dítě tedy Mikuláše fyzicky nevidí. Zlobivé děti dostanou svazek proutěných větviček.

V Bosně děti nestraší tolik čertem jak u nás. Tam sv.Nikola rozdává dárečky všem dětem. Jen největší hříšnici dostanou uhlí. Zato balíčky s dárečky jsou mnohonásobně větší než tady. 

V Řecku po tři dni lidé chodí do kostelů, které nesou jméno sv. Mikuláše. Tam se nosí a rozdávají dárky chudým, vybírají se penízky na dětské domovy a pro potřebné, co nemají na léky. 

Tolik z vyprávění maminek, které v rámci multikulturního večírku zavzpomínaly na své zážitky a tradice z krajin, ze kterých pochází jejich rodiny a přátelé.

Na fotogalerii z letošního Mikulášskeho multikulturního večírku Spolku Brdský šikula, se můžete podívat zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Mikulassky_multikulturni_vecer_2016./#

 

—————

05.12.2016 17:26

Kurz líčení pro maminky a dcery.

Dnes se maluje již každá druhá slečna od deseti let, bohužel někdy i mladší. Nehty si lakují holčičky snad již v první třídě na základní škole.
Některé mladé/malé dívky si myslí, že čím více make upu, stínů atd., tím budou vypadat lépe.
Kdy je tedy ta vhodná doba se začít líčit? A jak, aby to bylo vhodné věku dívenky?

Nejlepší možnost, jak vstoupit do tohoto dívčího světa, je společně se svojí maminkou, která poradí, a se kterou mohou mít dcerušky o to bližší vztah a mohou spolu prožít čas.

Spolek Brdský šikula uspořádal dne 4.12.2016 pro mladé slečny a jejich maminky kurz "Líčen pro maminky a dcery".
Bylo moc hezké sledovat jak maminky radily svým holčičkám jak zacházet s líčidly i jejich rady, co je pro mladé slečny vhodné a na co ještě "mají čas".
 
Na fotogalerii z akce se můžete podívat zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Kurz_Liceni_pro_maminky_a_dcery_./

—————

05.12.2016 07:35

Workschop pro rodiče s dětmi k PC hrám.

Hrát počítačové hry se stává běžnou součástí života. Již malé děti se PC hrám věnují. Pokud se snaží rodiče dětem úplně zakázat tyto hry, děti dostávají v kolektivu ostatních dětí mimo možnost sdílet své zkušenosti, poznatky, možnost konverzace, nebo možnost být prostě "in".

Na rodičích však je, aby upravili dobu, kdy se dítě PC hrám věnuje a také to, jaké hry dítě hraje.

Spolek Brdský šikula zorganizoval dne 4.12.2016 Workshop pro rodiče s dětmi k PC hrám.

Na tomto setkání si rodiče, ale i děti mohli vyměnit zkušenosti s PC hrami, dovědět se tak nové možnosti her, ale si i popovídat o tom, co je v PC hrách pro děti přínosem a co již ne.

Bylo zajímavé vidět, jak se konkrétní PC hra dá hrát různymi způsoby. Zatím co někdo ve hře vidí jenom bojovou hru a načítání bodů za splnění úkolu a dostání se do vyššího levelu, druhý v ní vidí možnost využití jejího grafického zracování, například pohybovat se v konkrétním městě, zpoznat toto město, seznámit se s historií a s historickými osobnostmi, které je možno ve hře potkat atd.

Děkujeme Vám za Vaši účast.

Pár foto z akce naeznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Workshop_pro_rodice_s_detmi_k_PC_hram./

—————

02.12.2016 20:37

Vánoční Knoflíkový trh 2016.

Již se netrpělivě těšíme na Knoflíkový trh. 

Připravili jsme si pro Vás různé krásné dekorace a produkty z naší zahrady:

sušené bylinky, rozmarýnový a levandulový olej, ale i marmelády: 

- bezinková

- jablečná se skořicí

- švestková s rumem a se skořicí

- třešňová

- jablečná s okvětními plátky růže a s levandulí

- dýňová

- jahodová

Přijďte se na nás podívat, budeme se na Vás těšit!

Knoflíkový trh se uskuteční v sobotu, dne 10.12.2016 v 8.30 hod. na náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy.

Na program se můžete podívat zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Vanocni_Knoflikovy_trh_2016/

 

—————

30.11.2016 09:30

Hodina optiky v klubu Mladý vědec, 2.část.

Na setkání klubu Mladý vědec, dne 29.11.2016, jsme se věnovali s dětmi využití optiky v praxi. Pracovali jsme se stolními mikroskopy i s USB mikroskopem.
Pomocí prázdné baňky a baňky s olejem zanořených v akváriu s vodou a s pomocí laseru, jsme si ukázali rozdíl mezi spojkou a rozptylkou. Taky jsme si řekli co je laser a na jakém principu pracuje. Rovněž jsme pozorovali pomocí laseru úhel dopadu a úhel odrazu.
Na řadu pak přišli hrátky s různými očními klamy a o legraci bylo postaráno. 

Foto naleznete zde:brdskysikula.rajce.idnes.cz/Optika_2.cast_v_klubu_Mlady_vedec/

 

 

—————

22.11.2016 17:30

Slavíme úspěch.

O klobouk kouzelníka Pokustóna, je soutěž, kterou pořádá klub AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku).
Letos jsme se ji, jako jediná neziskovka (nikoliv škola, či školní klub), účastnili i my, tedy Spolek Brdský šikula - klub Mladý vědec.
Na celorepublikovém finále v Praze byla silná konkurence žáků 2. stupně základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.
V celkovém bodovém hodnocení uspěl Robert Aurel Čiško z našeho klubu Mladý vědec při Spolku Brdský šikula na krásném 12. místě ze všech 26 soutěžních vystoupení (dvojic a jednotlivců) a to díky své prezentaci pokusu s názvem
 " Usvědčení pachatele - přítomnost jódu".
Jen tak dále, Roberte!!!
 
 
Soutěžní pokus je součástí dětského projektu, na kterém se podíleli všichni členové klubu Mladý vědec při Spolku Brdský šikula a o kterém se můžete více dočíst zde: brdsky-sikula.webnode.cz/news/zahada-v-lazenskem-hotelu-krimi-pribeh-projekt-deti/

—————