Spolek Brdský šikula

IČO: 04467205 

DIČ: CZ04467205

Číslo účtu: 2800880367/2010


Kalendář akcí

23.02.2017 11:42

Pokračování interaktivního semináře k finanční gramotnosti.

Dne 21.2.2017 proběhlo další pokračování interaktivního semináře k finanční gramotnosti pro děti.
Co jsou to finanční instituce? Jak peníze vydělávají peníze? Co je to půjčka a jaká přináší rizika? Kdo je to finanční poradce? Jaké jsou příjmy a výdaje státu? Odpovědi nejen na tyto otázky jsme si společně zodpověděli se skvělou Petrou Kasprišinovou. Nechyběla ani společná hra.

Fotogalerie zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Seminar_k_financni_gramotnosti_pro_deti./

;-)

—————

21.02.2017 21:21

Azerbájdžán - spolupráce pokračuje.

Máme velkou radost, že přátelství s mládeží v Ázerbájdžánu pokračuje. Jak jsme Vás již dříve informovali, v roce 2016 zástupci našeho spolku navštívili Baku a navázali tam spolupráci s výukovým centrem Maryam merkezi. 
Dnes nám přišel pozdrav a pár foto od dětí z Maryam prostřednictvím Maliky (Liky) Ramazanové.  
Společně s Likou připravuje náš Spolek Brdský šikula pro děti a mládež v rámci projektu Cyklus multikulturních setkání, interaktivní výuku o Azerbájdžáně - země ohně, čaje, koberců a granátového jablka. 
Více zatím neprozradíme, ale již brzy přineseme další informace i s termínem plánované akce. 
Sledujte proto naše webové stránky. 

Fotogalerii, kterou nám zaslala Lika, naleznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Maryam_Merkezi-_spoluprace_pokracuje./

 

 

 

 

 

—————

15.02.2017 12:23

Csopa - Budapešť

O jarních prázdninách jsme podnikli dvoudenní spolkový výlet do Budapešti.

Cílem byla návštěva Tropikária, Oceanária a Csopi - vědeckého centra, přírodovědného centra a paláce kouzel. Nejen, že jsme se bavili vědou a při této zábavě jsme umožnili organizovaným dětem a mládeži z našeho spolku vzdělávání zábavní formou, ale jsme i načerpali nové nápady a zkušenosti pro naši spolkovou činnost.
Zájezd se nám vydařil a vrátili jsme se plní nových dojmů.
 

—————

07.02.2017 22:27

Pokusy nejen se sněhem.

Dnes na hodině Mladého vědce následovaly pokusy se sněhem, s ledem a s vlastnostmi kapalin.
Dopátrali jsme se odpovědí na otázky proč led plave, proč nekape ze sněhové koule zahřívané nad svíčkou, anebo proč se sníží teplota ve sklenici se sněhem a solí oproti teplotě ve sklenici pouze se sněhem. Pokusili jsme se na tomto principu vyrobit zmrzlinu.
Pomocí pokusu, který dětem připomínal výbuch podmořské sopky, jsme si zopakovali povrchové napětí na rozhraní voda-olej.
Vyzkoušeli jsme si i "filmařský sníh" (polyakrylát sodný) a zkoumali jsme jeho absorpční vlastnosti. ...líbilo se 

Fotogalerie zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Pokusy_se_snehem./

 

—————

27.01.2017 20:38

Den památky obětí holocaustu a literární soutěž Daniel.

27.leden je Dnem památky obětí holocaustu. 

V našem spolku jsi členové tuto památku připomněli na společném setkání, kdy se zejména děti mohly dovědět z vyprávění památníků o době druhé světové války.

Na tyto události se nesmí zapomínat!

Národní institut dětí a mládeže pořádá ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze a Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně Literární a historickou soutěž DANIEL.

Soutěž byla založena v roce 2004 a je věnována holocaustu a jeho reflexi, rasovým problémům v dnešní době a problematice soužití různých etnik v České republice. Smyslem soutěže je přilákat mladé lidi k tématům holocaust, multikulturalita, xenofobie tak, aby se sami zamysleli a dokázali si na ně vytvořit vlastní názor. 

Podpořili jsme i my tuto celorepublikovou literární soutěž, do které někteří mladí členové zaslali i svůj příspěvek. Literární dílo na našich stránkách zveřejníme, až po vyhlášení výsledků soutěže.

 

 

—————

15.01.2017 09:23

Workshopy pro rodiče s dětmi s pokusy a kreatívní dílnou

V roce 2016 Spolek Brdský šikula v rámci svého projektu Workshop pro rodiče s dětmi s pokusy a kreativní dílnou zorganizoval a zrealizoval celkem 32 těchto workshopů.
Projekt byl ukončen dne 4.12.2016.
Workshopy probíhali na území Středočeského kraje a to především v obci Mníšek pod Brdy, Řitka a Dobříš.

Projekt pomohl získat dětem vědomosti a přiblížit jim jak fungují různé fyzikální a chemické jevy, které se běžně vyskytují kolem nás. 

Při kreativních dílnách si děti měly možnost procvičit jemnou motoriku. 

Čas strávený společně dítě - rodič je bezesporu přínosem pro upevnění rodinných vztahů. 

Workshopů se celkem účastnilo 307 dětí a 179 rodičů.

Tento projekt byl realizován díky podpoře a s finančním přispěním Středočeského kraje.

Děkujeme za důvěru.

Foto z proběhlých workshopů naleznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Projekt_Workshop_pro_rodice_s_detmi_s_pokusy_a_kreativni_dilnou./

Reference a názory rodičů na proběhlé workshopy:

Na workshopy a názorné ukázky, které pořádá Spolek Brdský šikula, docházíme se synem pravidelně zhruba rok. Za tu dobu se nestalo, že by se synovi mezi „vědce“ nechtělo, naopak. Vždy si vzpomene, co pod vedením zkušených vedoucích podnikali posledně i ve vzdálenější minulosti. Například experimenty se suchým ledem intenzivně řešil ještě několik dní poté, co i poslední peleta suchého ledu vysublimovala. Spolek rozhodně patří mezi nejzajímavější zájmové skupiny, které se prací s mládeží v Mníšku pod Brdy věnují. Oceňují ho nejen mladí návštěvníci, ale také jejich dospělý doprovod. Nám, kteří už základní školu pamatují jen v útržcích, ukazují praktické experimenty, jak by se daly hodiny fyziky a chemie oživit názorným příkladem. Ten by mnohokrát dokázal strohé vzorce či rovnice zlidštit i pro ty žáky, kteří technickým oborům neholdují. Spolek Brdský šikula přesně toto dělá. (Mgr. Věra Strnadová)

Moc by jsem chtěla poděkovat za hodiny a chvíle, které můžeme se synem strávit na hodinách pokusů a kouzel (jak tomu my doma říkáme). Jen je nám líto, že v kroužku Mladý vědec není místo a proto jsme rádi, že pro děti, které se už nevejdou do kroužku dělá Spolek Brdský šikula další hodiny. Baví to nejen syna, ale i nás dospěláky. Naposledy s ním byl přítel a teď se doma hádáme, kdo půjde příště. Děkujeme za super zážitky, poznávání a hlavně za to, že Vás mají děti i my rádi. Těšíme se na další setkání. (Katka Králová)

Mockrát Vám děkujeme za krásné pokusy a pěkné dílničky. Pro naše děti to jsou velmi příjemně strávené chvíle, při kterých se hravou formou seznamují s fyzikou a chemií. Pokusy i dílničky rozvíjí jejich fantazii a snahu vytvořit si doma něco podobného. Líbí se nám, že jsou dělané takovou formou, aby to pochopily i předškolní děti a měly z toho velký zážitek. Zároveň je i moc milé, že si z každé hodiny, díky propojenosti s kreativní dílnou, mohou odnést krásný výrobek. Držíme Vám palce,  aby se Vaše činnost rozvíjela.  Těšíme se na další setkání. (Rouskovi)

Zúčastnili jsme se Workshopů pro rodiče s dětmi s pokusy a kreativní dílnou. Bylo to opravdu povedené. Profesionálni a při tom pro děti velice poutavé. Lektorka Anna Čišková umí děti do problematiky vtáhnou, děti se živě účastní všech pokusů a pokud něčemu nerozumí, nebojí se ptát. Moc se nám to líbilo! (MUDr. Kristína Pitrová)

 

 

—————

08.01.2017 13:04

Setkání žen a dívek s tvořivou dílnou a numerologií.

Dovolujeme si Vás pozvat na Setkání žen a dívek s tvořivou dílnou a numerologií.

Termín: neděle, 29.1.2017 v 15 hodin, na Panském dvoře, v obci Řitka.

Kapacita míst je omezená, rezervace proto nutná na e-mail adrese brdskysikula@seznam.cz

Pozvánku naleznete zde:

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Setkani_zen_s_tvorivou_dilnou_a_numerologii./#zakladcely2-kopie.jpg

Bližší informace k akci: 

Numerologie je moderní označení pro výklad významu čísel. Zkoumání čísel a jejich vibrací, má své kořeny v dávné minulosti a je úzce spjato s astrologií, se kterou se vzájemně doplňují. 

I v životě Karla IV. hrála astrologie a numerologie velkou roli. Bez vypracování horoskopu nezahájil tento panovník žádnou stavbu.


Pojďte si spolu, s numeroložkou paní Hankou Městeckou, o tom všem povyprávět.


Spolek Brdský šikula Vám nabízí hezky strávené společné odpoledne, kdy si budeme povídat i o zvycích našich slovanských předků. O tom, jakou silnou a kouzelnou moc měly pro ně různé bylinky a rostliny. 

 

A protože je dle čínského kalendáře rok 2017, rokem ohnivého kohouta, společně si jednoho může každá z Vás sama vyrobit.
Kohoutek je naplněn všemi bylinkami, které budete potřebovat dle slovanských tradic k ochraně své domácnosti.


V průběhu tvoření, pokud si to budete přát, bude se paní numeroložka individuálně věnovat každé zvlášť při osobní konzultaci.


Cena je 150 Kč, včetně konzutace i materiálu na dílnu.

—————

03.01.2017 15:04

ARBOJ 2016

Klub mníšeckých dětí Mladý vědec, který pracuje při Spolku Brdský šikula se zapojil v roce 2016 do mezinárodního projektu Arboj 2016, který pořádala Asociace malých debrujárů ČR.

Cílem projektu bylo seznámit děti se základy fenologie.

(Fenologie je definována jako studium viditelných fází růstového cyklu dřevin, jejich načasování, doba trvání a jejich vývoj v závislosti na lokálních podmínkách prostředí - změny ve výskytu, nástupu a ukončení těchto fází, možný vliv znečištění ovzduší na porosty zejména s ohledem na dobu a trvání expozice. Získané výsledky slouží k hodnocení a objasnění aktuálního stavu jednak jednotlivých stromů, jednak k hodnocení vlivu podmínek prostředí, např. změny a výkyvy meteorologických faktorů).

Dalším cílem bylo seznámit děti s různými způsoby měření obvodu stromů: dendrometr, pásmo (děti na základě vlastní zkušenosti porovnají výhody a rizika jednotlivých způsobů měření).

Za svou aktivitu v tomto projektu si Mladý vědec z Mníšku pod Brdy vysloužil Čestné uznání.

Pozorovaný strom, který si děti pro tento projekt vybraly byla třešeň hedelfingenská.

TŘEŠEŇ HEDELFINGENSKÁ.

Je to odrůda, která vznikla v minulém století jako náhodný semenáč. V mládí stromy rostou bujně, v plné plodnosti jen středně silně. Stromy kvetou středně pozdně. Plody dozrávají později, jsou tmavá chrupka, velká. Slupka je tenká, rudohnědá, až do fialova. Dužnina je tuhá, chrupkavá, šťavnatá. Chuť je aromatická, sladká a velmi dobrá. Šťáva barví. Stromy dobře odolávají zimním mrazům, květy jsou však citlivější k pozdním jarním mrazíkům. Plody jsou citlivější k praskání. Škůdce této odrůdy je vrtule třešňová.

Tabulka našeho celoročního pozorování: 

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Třešeň Hedelfingenská                        
Přírůstek/úbytek 2016 0 +0,2 0 +0,2 +0,3 +1,3 +0,7 +0,3 +0,4 +0,2 0 0
Obvod v cm 41 41,2 41,2 41,4 41,7 43,0 43,7 44 44,4 44,6 44,6 44,6
Velikost pozorované větvičky v cm      9    9,3 9,6 9,9 10,3 12,1 13,2 15,7 16,2 16,7 16,7 16,7
 
Fotogalerie stromu z celoročního pozorování najdete zde:
 

—————

12.12.2016 08:22

Knoflíkový trh 2016.

Tak jako každý rok, tak i letos, pořádalo Město Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy, Knoflíkový trh.

Rádi jsme se ho účastnili i my, náš Spolek Brdský šikula.

Děkujeme všem organizátorům za letošní, moc vydařený Knoflíkový trh i Vám všem, co jste se zastavili u nás na stánku Spolku Brdský šikula. Bylo moc prima Vás vidět a prohodit s Vámi pár slov. Počasí nám přálo a my jsme si to s Vámi krásně užili.  

Foto naleznete zde: brdskysikula.rajce.idnes.cz/Vanocni_Knoflikovy_trh_2016/

Fff<3

—————

10.12.2016 15:32

Zdobení spolkového Vánočního stromku.

Město Mníšek pod Brdy každoročně pořádá zdobení Vánočních stromečků na náměstí F.X.Svobody.
Všechny mníšecké spolky a organizace mají možnost přijít a ozdobit si svůj stromeček vlastními ozdobami.
Ani Spolek Brdský šikula si nemohl svou příležitost nechat ujít. Ozdoby, které pro tuto příležitost děti vlastnoručně vyrobily na společných setkáních v rámci spolkové činnosti, byly celé ze starého materiálu, které děti zrecyklovaly. Jednalo se především o použité obaly, petky, alobal (použitý předtím na hodinách elektrotechniky), ale i prázdné kapsle do kávovaru....
Posuďte sami z fotogalerie, jak se nám to povedlo.

brdskysikula.rajce.idnes.cz/Zdobeni_spolkoveho_Vanocniho_stromku_2016/

—————

08.12.2016 10:34

Nanotechnologie 1. část v klubu Mladý vědec.

Na poslední hodině roku 2016 v klubu Mladý vědec, jsme se zajímali o technologii, která využívá manipulaci s atomy a molekulami, zkoumá jejich vlastností. Využívá je na vyvinutí nových materiálů.

Jednoduše řečeno, povídali jsme si o velké vědě, která se zabývá miniaturními věcmi, o nanotechnologii.

Za pomoci alginátu a chloridu vápenatého jsme například vytvářeli magnetické kapičky, nebo jogurtové hrudky atd..užili jsme si dost legrace.

Na foto se můžete podívat zdebrdskysikula.rajce.idnes.cz/Nanotechnologie_1.cast_v_klubu_Mlady_vedec./

 

—————